неделя, ноември 08, 2015

Достоевски каза:

"Човекът обича да брои проблемите, но не и радостите си. Ако ги брои, както би трябвало да бъде, той ще види, че за всички има достатъчно щастие."

Няма коментари: