петък, януари 20, 2012

Част от една нова поема

8.

И ако някой не е успял да осъществи намеренията си,
значи не ги е пожелал наистина.
И ако някой не е бил щастлив,
значи не е пожелал да бъде щастлив.
И ако някой не е искал да стане богат,
духовно или материално,
значи той не е пожелал да бъде богат.
И ако някой е бил тъжен и депресиран,
значи той е пожелал да бъде тъжен и депресиран.
И ако някой не е срещнал любовта,
или тя му се е изплъзнала,
или я е погубил,
заслепен от ревност, болка, завист,
значи той не е пожелал да срещне любовта,
не е пожелал да отвори сърцето си,
да отвори сърцето на другия.
И ако някой е станал жертва на нечии зли помисли,
значи той е пожелал да бъде жертва,
значи му харесва да бъде жертва.
И ако някой се оплаква, че светът го е намразил,
значи той самият е намразил света.