събота, декември 10, 2016

Как се започва пиеса?

Вземате лист, написвате заглавието (ако го има), пишете персонажите. Слагате им възраст (ако искате да я конкретизирате). Описвате мястото на действието. Можете да зададете тон, ако искате.

После обръщате на следващата страница и пишете.

Ако зададената ситуация е достатъчно силна. Или имате достатъчно добър драматургичен код, пиесата ще се напише почти сама. Вие само ще наблюдавате.


Няма коментари: