вторник, септември 16, 2014

УрокТи ме научи на нещо: 
най-красивите хора 
не забелязват собствената си красота. 
Нито външната, 
още по-малко вътрешната. 

Объркан съм. 
Вече не знам 
дали изобщо има външна красота?

О, да, аз забелязвам хубавите жени, 
защото съм естет 
и няма нищо по-красиво 
от хубавото женско тяло, 
защото то е чисто изкуство, 
то е черно-бяла фотография, 
то е платно от Ренесанса,
то е като хубавото вино:
понякога е достатъчен само
мирисът му,
за да те накара да полудееш.  

Но когато става за любов 
колкото и прекрасна и съвършена 
да е опаковката, 
много по-силно е това, 
което извира отвътре. 
Онова, което някои наричат душа, 
други дух, 
трети казват, че всичко е в мозъка 
и това, което е отвътре, 
е плод на нашата етика,
на нашата нравственост,
на ценностите, които защитаваме,  
на личната ни философия. 

Всичките са прави. 

Онова вътре, 
нашата скрита същност 
извира навън, 
колкото и да се опитваме 
да я пазим скрита, 
колкото и да я затваряме в себе си, 
в каквото и емоционално състояние 
да се намираме. 
Дори светът ни да е свършил, 
ние продължаваме да сме това, 
което е заложено в нас, 
това, което са заложили в нас, 
любимите ни хора.

Какво повече да кажа?

Само в теб откривам тази вътрешност,
която ме преобръща,
която докосва моята вътрешност.
Само в теб.

Всички други са толкова направени, 
така играещи на живот, 
така слагащи си маски.
Само с теб имам чувството, 
че каквато и маска да сложиш, 
това, което е заложено вътре в теб, 
продължава да извира и променя всичко. 

То се отразява в настроенията ти, 
в мимиките ти, 
в жестовете ти, 
в очите ти, 
в... 

Така и не разбра:
това, което обичам в теб
е отражението на душата ти,
което намирам разпръснато по тялото ти.

Стига. 

Искам да завърша 
с отговора на един въпрос, 
който се въртеше в главата ми 
преди няколко месеца. 

Да, сега знам. 
Истинските ангели, 
тези, които са сред нас, 
които са облечени в плът и кръв, 
които толкова страдат, че са хора понякога, 
дори да не го осъзнават. 
Те не виждат ореолите си
и именно това ги прави ангели.


Няма коментари: