Follow by Email

сряда, септември 02, 2015

Пържена риба

На Вероника Симеоновна. 

Рибарят се прибра с богат улов от язовира, хвърли го на масата до жена си и подхвърли, че много му се яде пържена риба. После влезе да се къпе, защото на следващия ден отново щеше да е обикновен автомонтьор. Когато се върна в халат, рибата още стоеше на масата. Той погледна въпросително жена си, която вдигна рамене:
- Нали знаеш - аз не пържа, аз изгарям! Публикуване на коментар