понеделник, декември 28, 2015

Човекът се разправи с Бог,
изхвърли го от небесата,
постоя така известно време, 
но липсваше му нещо горе,
надигна се на пръсти,
постави там Пазара
и от религиозен стана консуматор,
той искаше да бъде свръхчовек,
а се превърна в постчовек,
във вестителя на своя край.

Няма коментари: