четвъртък, януари 03, 2013

по пътищата ни

на Аптека
прегърбена старица
изтървава зелената светлина
на светофара

тя се втурва напред
промъква се по платното
една кола
едва
не я отнася

тук тя със сигурност отнася
шока на пронизителните клаксона
и неизбежността
на няколкото шофьорски псувни

нима всички ние понякога
не получаваме шофьорски псувни
и нима всички ние понякога
сами не се оказваме шофьори
по пътищата си

старицата така се е унесла
забравила за старческа умора
загърбила години
захвърлила небрежно
всички артрити, диабети и склерози

едва от другата страна
тя отново се прегърбва
и отново изпуска една
от своите достолепни 
осемдесетгодишни въздишки
и отново се превръща в старица

да
така
да
точно така
се променяме всички ние
когато някъде по пътищата ни
ни чака
крайна
цел

Публикуване на коментар